Skip to main content
Category

update

Onderzoeksexpeditie naar de ideale school

By update No Comments

EPVE-Pascal-college-sqOp 15 maart deed ik mee aan de jongeren expeditie Now It’s Our Time.

Wat is Now It’s Our Time?

Een expeditie om te ontdekken wat er leeft in de wereld van kinderen van 0 tot 15 jaar oud. Wat vindt deze generatie belangrijk? Waar houden zij zich mee bezig? En wat betekent dit voor de professionals die met deze kinderen en jongeren werken?

We waren te gast op het Pascal College in Zaandam en gingen met vier klassen in gesprek over hoe volgens hen de ideale school ofwel de school van te toekomst eruit zag. Dit deden we aan de hand van vier categorieën en vragen:

  1. Het gebouw : indeling van de klas? Is er wel een klas? Hoe voelt het? Wat zie je?
  2. De leraar / het leren : hoe wil je leren? wat doet de leraar? wat maakt leren makkelijker?
  3. De functies : wat moet er zijn en wat moet er niet zijn? En waarom?
  4. Je eigen rol : Wie (jij, school, ouders) bepaalt wat? Welke keuzes maak je? Wat kun je nu al doen om school iets idealer te maken?

Dit leverde leuke en waardevolle inzichten en reacties op.

klas-aan-het-werk

  • Geen school, thuis les en online contact met docenten en mede leerlingen
  • Flexibele tijden
  • Lokaal voor een vak ingevuld als dat vak. Bijvoorbeeld in een lokaal voor geschiedenis zie je geschiedenisbeelden om je heen
  • Deuren in de gang moeten beter open kunnen en de middenschotten zijn helemaal lastig
  • Wanneer leer je makkelijk? Als het leuk is!

Als je rondliep door de school, dan zag je ook direct wat er bedoeld werd met die doorstroming in de gangen.

gang-school

Uit veiligheidsoverwegingen brandtechnisch uiteraard nodig, maar de gekozen invulling doet wel afbreuk aan het gebruik en de beleving. Met het emotioneel programma van eisen kijken we juist ook naar dit soort zaken. Hoe kun je dit binnen de kaders van het functionele programma van eisen dusdanig oplossen dat het bijdraagt aan een positieve beleving.

Inloopdag EPVE goed bezocht & mini-workshop

By update No Comments

De inloopdag van het Emotioneel Programma van Eisen in Deventer heeft veel mensen getrokken vanuit allerlei achtergronden en vakgebieden. Dit leverde levendige discussies en interessante uitwisselingen op.

Om 11:00 was de eerste plenaire presentatie over het emotionele programma van eisen.

epve-presentatie

Vervolgens hebben we het in de vorm van een mini workshop gegoten. Net zoals we dit bij onze workshops vaak doen, zijn we op zoek gegaan naar wat mensen belangrijk vinden. In dit geval met betrekking tot de werkomgeving.

vraag-werkomgeving2

Alle deelnemers beantwoordden deze vraag met post-its. Door hardop uit te spreken wat je belangrijk vindt, breng je ook weer anderen op ideeën. Deze reacties verwerken we later in de vorm van een mind-map.

Mindmap: Ideale-werkplek

post-it-statements

Omdat we te gast waren bij Loods570 zijn we vervolgens op zoek gegaan naar waarom het zo’n fijne (werk)omgeving is. Dit doen we aan de hand van foto’s van de omgeving en andere referentiebeelden. Hierbij maken we gebruik van de LEMtool, waardoor mensen emoties en een toelichting op de foto’s kunnen markeren.