De huidige (hiërarchische) organisatievormen beginnen hun kracht te verliezen. De organisatie van de toekomst kun je niet oprichten, maar toch gaan we hierin verkennen en vooral aan de slag met de organisatie van de toekomst.
Het begint met een pool van professionals die vanuit dezelfde drive en visie (samen) werken, gebaseerd op synergie.

Inmiddels hebben we een behoorlijk aantal bijeenkomsten en sessies gehad en beginnen de contouren zich af te tekenen. Verslagen zijn te vinden op de Organisatie van de Toekomst website.

Bekijk http://www.organisatievandetoekomst.nl/ en oordeel zelf.

Ben jij klaar voor #OrganisatievandeToekomst #OvdT ?