Moodfunnel was de inzending van SusaGroup en ScreenFly voor de =MEER innovatieprijsvraag van 2011. Bekijk hieronder de inzending van Merlin en mij.

Voor het meten van beleving en emotie kan ik vanuit SusaGroup verder helpen.