Na mijn jaar als kampcoördinator van het KIJK Space Camp, ontstond er een vacature voor manager van Twente SUMMERCAMPus. Inmiddels deed ik meer naast mijn studie Chemische Technologie dan aan mijn studie. Het betrof een fulltime functie en een break was wel welkom, dus ik heb gesolliciteerd. Hiervoor heb ik ondermeer een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analyse geschreven over het jaar daarvoor. Waar ik heen wilde met Twente SUMMERCAMPus heb ik uiteengezet in succesfactoren. Op 5 oktober 1999 kreeg ik het onderstaande bericht dat ik was aangenomen.

Brief-aangenomen-manager-TSC

Natuurlijk super om te horen dat ik werd gezien als de beste kandidaat in de derde stap in de pioniersfase. Het werd uiteindelijk ook een jaar van pionieren, maar zeker ook stabiliseren. Dus zowel nieuwe kampen opzetten als de toegevoegde waarde van summercampus voor de universiteit expliciet en inzichtelijk maken.

Nieuwe kampen en vacatures

De allereerste stap was het vinden van een nieuw team, kampcoördinatoren voor bestaande en nieuw te ontwikkelen kampen, marketing, personeelszaken en faciliteiten. Zie ook het artikel in het UT-nieuws van 4 november 1999: Studenten voor Summercampus en van 18 november 1999: Summercampus. De brochure moest rond de kerst af zijn, dus het was wel aanpakken. Gelukkig vond ik een erg leuk en gemotiveerd team en kwamen we uit op de volgende kampen.

  • Bijspijkerkampen – Jikke Bastiaansen & Hanke Telgen
  • Creative Design Camp – {gestopt}
  • Debating Challenge – Dennis Bouwman
  • Games Camp – Han Horlings
  • ImPRESSive Media Productions – Marco van Hout & Fleur de Nijs
  • KIJK Space Camp – Arne Bartelink
  • Mindstorms Robot Camp – Edwin Dertien & Arjen Huiden
  • Music Video Camp – Luc Sluijsmans & Cornelie van Driel
  • Super Hockey Challenge – Bas Kuypers & Floor Koekebakker
  • YoungDynamic Business Week – Chris Weijers

Brochure_TSC-2000De rol van faciliteitencoördinator voor het regelen van alle sport, cultuur, catering en ontspanning werd gedaan door Gerrit Baron. Fleur de Nijs was naast mede coördinator van ImPRESSive Media Productions ook Marketing coördinator. Marijke van Doorn werd coördinator specifiek voor de organisatie van de deelname aan de vakantiebeurs. Saskia op de Weegh werd coördinator personeelszaken met ondermeer een sollicitatie en trainingen commissie. Een aantal kampen zoals Twente Advanced Programma (voor hoogbegaafden) en een website kamp kregen helaas een No Go als uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek.

 

Marketing

We hadden dus tien verschillende kampen verspreid over zeven weken met diverse kampen parallel. Een breed scala aan kampen, dus ook een brede marketing aanpak. Van pakketten met brochures opsturen naar middelbare scholen, een advertentie in de Volkskrant tot met de SUMMERCAMPus caravan naar events zoals voorlichtingsdagen en de voorrondes van Kunstbende.

TSC-caravan

Ambassadeurs

Voor een beter bereik onder de doelgroep, heb ik het Ambassadors-programme opgezet. Hierbij nodigen we betrokken deelnemers van voorgaande kampen uit voor een volledig verzorgd weekend op de campus van de Universiteit Twente. Hierbij lieten we ze meedenken over de marketing en maakten we er vooral ook een leuk weekend van. Ze gingen allemaal enthousiast naar huis met een campagne pakket om mede leerlingen bij hen op school te interesseren voor zomerkampen.

Voorbereiding

De belangrijkste voorbereiding was misschien wel het werven en trainen van de begeleiders van de kampen. Zij hebben het meeste contact  met de deelnemers en faciliteren een leuke en veilige kampweek. Onder leiding van Saskia hebben we uiteindelijk ruim honderd begeleiders aangenomen. Zie ook het artikel in het UT-nieuws van 13 januari 2000: Twente Summercampus wil succes uitbouwen.

Deze kregen allemaal een door onszelf opgezette training die bestond uit een deel teambuilding, maar ook aandacht besteedde aan zaken als alcoholgebruik, grenzen stellen, initimiteitscirkel en communicatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot goed verlopen kampweken.

Kampweken

WeTwente-SUMMERCAMPus_blokhutten verbleven in de blokhutten bij Boerderij Bosch en het hotel op de Campus, Logica. In totaal hadden we uiteindelijk acht verschillende kampen met in totaal 23 kampuitvoeringen en verspreid over zeven weken 893 deelnemers.

Het was erg mooi om de diversiteit van de kampen te zien. Zelfs bij de Bijspijkerkampen, waar kinderen vaak verplicht heen gingen, duurde het altijd maar even en had iedereen het naar zijn of haar zin.

Zie ook het artikel in het UT-nieuws van 24 augustus 2000: Zonder ouders op vakantie. Een passage uit dat artikel:

‘Het gaat heel goed met Summer Campus’, beaamt manager Lars Rengersen. ‘Elk jaar komen er meer leerlingen. Volgend jaar gaan we daarom ook weer nieuwe kampen organiseren.’ Hij vertelt dat inmiddels ook andere universiteiten de zomerkampen ontdekken. ‘In Leiden hebben ze een poging gedaan de bijspijkerkampen na te bootsen. Maar daar ontbreekt een campus met sportfaciliteiten zoals wij die hebben.’ En dat is een groot verschil. In Twente kunnen de scholieren in de pauze en ’s avonds volop sporten en recreëren. De die dag flink bijgespijkerde scholieren komen dan in de blokhutten de deelnemers van het gelijktijdig gehouden Mindstorms Robot Camp tegen. Ze eten gezamenlijk en ook het avondprogramma is voor de twee kampen gelijk. Arjen Huiden is coördinator van het Robot Camp dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden. In het EL/TN-gebouw werken 22 scholieren met een technische inslag aan een robot van lego. ‘De interesse voor techniek is er bij deze mensen natuurlijk al’, zegt Huiden. ‘Sommige scholieren hebben deze legodozen ook thuis.’ De deelnemers moeten in teams opdrachten doen. De eerste is het bouwen van een robot die foutloos en zo snel mogelijk een parcours moet afleggen. Het team van Matthijs, Ralph en Stefan is er druk mee bezig. ‘Ik zou eigenlijk met een vriendje op zeilkamp gaan’, vertelt Ralph (15) uit Haarlem. ‘Maar toen kwam hij met dit kamp aan. Dat leek me ook leuk want ik hou van lego en ben ook best technisch.’ Ook Matthijs (17) uit Zwolle zegt thuis al veel met robots bezig te zijn. Stefan (15) uit Breukelen heeft een ander motief. ‘Het leek me wel eens leuk om zonder ouders op vakantie te gaan.

Rendement

De belangrijkste succesfactor was dat deelnemers een leuke week hadden. Dat draagt onbetaalbaar bij aan het imago van de Universiteit Twente. Toch is het uiteindelijk ook een marketing instrument. Daarom heb ik een instroom onderzoek gedaan. Onder andere aan de hand van enquêtes zocht ik uit of deelnemers aan de Universiteit Twente zijn gaan studeren en in hoeverre hun deelname aan summercampus hierbij een rol speelde. Hieruit bleek dat dit toch nog voor een behoorlijke instroom zorgde. Een nog groter deel was verwachte instroom omdat leerlingen in VWO 3 al deel konden nemen en dus pas een paar jaar later voor een studiekeuze stonden.

Helaas is in 2007 besloten om de funkampen te stoppen. Zie ook het artikel in het UT-nieuws van februari 2007: Geen vakanties meer op campus, wel huiswerkbegeleiding. De ingezonden brief van oud-begeleiders van het Games Camp die daarop volgde “Stoppen met funkampen scheelt veel studenten” illustreert dat er inderdaad sprake was van instroom door Summercampus:

Binnen de grote groep ex-deelnemers treffen we bijvoorbeeld ook Arjan en Erik Snippe aan. Zij hebben deelgenomen aan een GamesCamp in het verleden en zijn daarna hier komen studeren. Zij zijn de verpersoonlijking van de enthousiastie funkamp deelnemer die daardoor besluit een studie aan de UT te doen.

Weer studeren

Na een jaar fulltime werken, was het weer tijd om te gaan studeren. Het als manager een heel inspirerend en leerzaam jaar geweest. Een van de belangrijkste dingen die ik ontdekte is dat ik energie kreeg van het werken met mensen. Ik wilde eigenlijk niet verder met werken met chemische stofjes. Hoewel het op papier sneller leek om Chemische Technologie af te maken, ben ik toch opnieuw begonnen met Technische Bedrijfskunde (TBK). Dat dit een goede keuze was bleek wel uit het feit dat ik nog net zoveel naast m’n studie deed als voor ik aan Twente Summercampus begon, maar wel nominaal in 5 jaar de studie TBK heb afgerond.